FAQs Complain Problems

मिति २०७७/०१/१४ मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले निम्‍न वडामा निम्‍न रकम बराबरको स्वकृत मापदण्‍ड अनुसार राहत सामग्री खरिद गरि सबै वडामा राहत बितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मिति २०७७/०१/१४ मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले निम्‍न वडामा निम्‍न रकम बराबरको स्वकृत मापदण्‍ड अनुसार राहत सामग्री खरिद गरि सबै वडामा राहत बितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: