FAQs Complain Problems

मेलौली मन्दिर

Read More

मेलौली नगरपालिकाको नव निर्मित भवन

Read More

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

Read More

सञ्छिप्त परिचय:-

नेपाल सरकारको मिति २०७१ मंसिर १६ गतेको निर्णय अनुसार प्रारम्भमा साविकका मेलौली, महारुद्र, बिशालपुर, , दुर्गास्थान (१,२,३,८ र ९ वडाहरु) सलेना, शिवनाथ(६,७, ८ र ९ वडाहरु), रोडिदेवल(४,५,६ र ७ वडाहरु), दुर्गास्थान (१,२,३,८ र ९ वडाहरु) गा.वि.स.हरु समाबेस  गरि मेलौली नगरपालिका घोषणा भएको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ लागू भए संगै स्थानीय तहहरु निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारकै मिति २०७३ फागुन २२ गतेको निर्णय तथा फागुन २७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मेलौली नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश  अन्तर्गत पर्ने यो नगर बैतडी जिल्ला का ४ वटा नगर

जन प्रतिनिधि

नगर उप प्रमुख
९८४८७८१६६८
नगर प्रमुख
९७४९५३६९२६

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत