FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यान्त्रीक उपकरण संचालन कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:17 PDF icon ७. यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, संचालन र व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:12 PDF icon ६. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
निर्णय, आदेश र अधिकारको प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:03 PDF icon निर्णय, आदेश र अधिकारको प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली २०७४.pdf
नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 10:41 PDF icon ४.मेलौली-नगर-सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 10:40 PDF icon ३. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 10:39 PDF icon २. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
का्रयसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 10:38 PDF icon १. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 12/25/2020 - 13:54 PDF icon Nirdesika.pdf
मेलौली नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 11:25 PDF icon मेलौली नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७.pdf
राजश्व तथा आर्थििक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 11:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

Pages