FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
काली प्रसाद भट्ट अधिकृत छैठौं(सूचना अधिकारी) प्रशासन/योजना bhattakp41@gmail.com 9841115303
उद्धव बहादुर ऐर पशु चिकित्सक पशु सेवा शाखा 9868872012
नारायण बहादुर चन्द स्वास्थ्य संयोजक आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा narayanchandthakuri1234@gmail.com 9865621185
चन्द्र प्रकाश भट्ट सूचना प्रविधि अधिकृत bhattcp22@gmail.com 9848844312
हरिश प्रकाश भट्ट शिक्षा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद hp.bhatt2@yahoo.com 9851212936
राज बहादुर चन्द स्वास्थ्य सह-संयोजक आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा rajchandthakuri123@gmail.com 9848771022
सरीता बोगटी रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र saritabogati05@gmail.com 9860393255
गोपाल सिंह भण्डारी इन्जिनियर पुर्वाधार gopalbhandari@outlook.com 9849667735
धर्मेन्द्र बहादुर चन्द सव इन्जिनियर 9848809040
जोहारी सिंह बिष्ट सव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास शाखा joharibist1@gmail.com 9865760858
कमलापती भट्टराई पशु सेवा प्रावधिक पशु सेवा शाखा 98659440959
राम बहादुर चन्द लेखापाल आर्थिक प्रशासन ramchandthakuri9@gmail.com 9848993940
कलेनद्र खड्का सव इन्जिनियर पुर्वाधार 9848474894
राम सिंह पुजारा एम.आई.एस.अपरेटर पंजिकरण तथा सामाजिक सूरक्षा mis.melaulimun@gmail.com 9865947514
भागरती निदाल सव इन्जिनियर पुर्वाधार 9848767037
ललित प्रसाद पन्द सव इन्जिनियर पुर्वाधार 9840527657
मिन राज कठरीया सहायक पाँचौ योजना 9848465341
बसन्ती कुमारी जोशी सहायक पाँचौ भण्डार शाखा 9848750079
अनिता नेगि फिल्ड सहायक पंजिकरण तथा सामाजिक सूरक्षा 9848200867
प्रकाश गिरी सहायक चौथो आर्थिक प्रशासन giri.prakashintelligent@gmail.com 9862488918
गणेश दत्त जोशी सहायक पाँचौ न्यायिक समिति 9848770032
चक्रमणी जोशी सहायक पाँचौ प्रशासन joshichakra53@gmail.com 9848989864
महेन्द्र सिंह नायक सचिवालय सहयोगी सचिवालय समन्वय ईकाई nayak.nsu45@gmail.com 9848723823
लक्ष्मी भट्ट महिला विकास निरिक्षक 9868767679
रोहित भट्ट प्राबधिक सहायक शिक्षा युवा तथा खेलकुद 9848497356
नरेन्द्र जुहारी स.कम्प्युटर अपरेटर narandrajuhary1@gmail.com 9848840537