FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईन प्रणाली बाट गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: