FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

चालु आ.व. २०७७।०७८ को चालु तथा पुजीगत खर्च तर्फको अन्तिम भुक्तानि लिने सम्बन्धी सूचना । चालु खर्च तर्फको अन्तिम भुक्तानि हुने मितिः २०७८।०३।१८ गते । पुजीगत खर्च तर्फको अन्तिम भुक्तानि हुने मितिः २०७८।०३।२२ गते ।

चालु आ.व. २०७७।०७८ को चालु तथा पुजीगत खर्च तर्फको अन्तिम भुक्तानि लिने सम्बन्धी सूचना ।

 

चालु खर्च तर्फको अन्तिम भुक्तानि हुने मितिः २०७८।०३।१८ गते ।

पुजीगत खर्च तर्फको अन्तिम भुक्तानि हुने मितिः २०७८।०३।२२ गते ।

सामाजिक विकास कार्यालय, बैतडीको आवेदन माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक विकास कार्यालय बैतडीको आवेदन माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आवेदन माग गर्ने मिति २०७८।०२।२७ देखि २०७८।०३।०२ सम्म ।

आवेदन फारम पाईने स्थानः- मेलौली नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, मेलौली, बैतडी ।

Pages