FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने बारे ।

मिमि २०७८/०६/१८ गते यस मेलौली नगर कार्यपालिकाको बैठक बिहान १० बजे बस्ने भएकाले सम्पुर्ण कार्यपालिका सदस्य ज्युहरुलाइ यसै सूचनाको आधारमा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

Pages