FAQs Complain Problems

मेलौली मन्दिर

Read More

मेलौली नगरपालिकाको नव निर्मित भवन

Read More

काडा बजार तथा मणिलेक उ.मा.वि

Read More

बार्षिक मुल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे(सम्पुर्ण नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरु)

राजश्व सुधार योजना

सूझाव प्रदान गरिदिने बारे

श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको बैठकमा उपस्थित हुने बारे

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9858781540, 9848891540
नगर उप प्रमुख
9858788012, 9848898012

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858783940
स्वास्थ्य संयोजक
9865621185
सूचना अधिकारी
9858781775
इन्जिनियर
9848719246
शिक्षा अधिकृत
9864304491

जानकारी