FAQs Complain Problems

मेलौली मन्दिर

Read More

मेलौली नगरपालिकाको नव निर्मित भवन

Read More

काडा बजार तथा मणिलेक उ.मा.वि

Read More

मिति २०७९-०३-०१ गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९-०२-१६ गतेका कार्यापालिका बैठकका निर्णयहरु

गणक स्वयंमसेवी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

बोलपत्र स्वीकृती आशयको सूचना !

कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9858781540, 9848891540
नगर उप प्रमुख
9858788012, 9848898012

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858783940
स्वास्थ्य संयोजक
9865621185
सूचना अधिकारी
9858781775
इन्जिनियर
9848719246
शिक्षा अधिकृत
9864304491

जानकारी