FAQs Complain Problems

मेलौली मन्दिर

Read More

मेलौली नगरपालिकाको नव निर्मित भवन

Read More

काडा बजार तथा मणिलेक उ.मा.वि

Read More

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

आन्तरिक राजश्व बैंक दाखिला गरेको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

मिति २०७९-०३-०१ गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९-०२-१६ गतेका कार्यापालिका बैठकका निर्णयहरु

गणक स्वयंमसेवी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9858781540, 9848891540
नगर उप प्रमुख
9858788012, 9848898012

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9865621185
अधिकृत छैठौं
9858781775
सूचना अधिकारी
9765910199
इन्जिनियर
9848719246

जानकारी