FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Proposals for the DPR of Industrial Village

७६/७७ 07/08/2020 - 12:18

शिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृतीको आसयको सूचना

७६/७७ 07/01/2020 - 13:46

Invitation For Bids : Supply and Delivery of Sanitary Pad

७६/७७ 06/16/2020 - 13:12

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/15/2020 - 11:53

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/15/2020 - 11:10

Invitation for the Construction and supply and delivery of works and goods under National Competitive Bidding Procedures. Notice published in the Citizens National Daily dated 2019.12.31 AD

७६/७७ 12/31/2019 - 11:50

Invitation for Bids for the Construction of Building. Notice published in the Citizens National Daily dated 2019.12.28 AD

७६/७७ 12/29/2019 - 10:42 PDF icon Bid Contract No-2.pdf

नगरस्तरीय सडकहरुको DPR परामर्श सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 03/29/2019 - 18:44

Invitation Of Bids for Construction Work

७४/७५ 05/09/2018 - 12:27

सवारी साधन खरिद बोलपत्र

७४/७५ 03/18/2018 - 23:01 PDF icon ब्याकहोल लोडर को खरिद बोलपत्र, PDF icon पिकउप को खरिद बोलपत्र, PDF icon टिप्पर ट्रक को खरिद बोलपत्र

Pages